Uw project

Ook uw eigen project kan hierbij staan.

Mogelijke redenen voor u als overheidsgebruiker om uw project ‘open’ te maken kunnen zijn:

  • afstoten van de beheer-inspanningen en-verantwoordelijkheid in het kader van meer focus op de kerntaken;
  • delen van kosten voor doorontwikkeling, beheer, onderhoud en helpdesk
  • verminderen van afhankelijkheid van slechts enkele ontwikkelaars of dienstverleners
  • verbeteren van de kwaliteit door middel van verbreding van de gebruikersbasis

Mogelijke redenen voor reeds bestaande open source/hergebruik-initiatieven om samen te werken met ons:

  • samenwerken met andere hergebruikprojecten op het gebied van marketing, infrastructuur, fondsenwerving, administratie, community management e.d.
  • vinden van gelijkgestemden en het delen van inzichten, ervaringen, contacten etc.