Projecten

Mogelijk herbruikbare software kent vele toepassingen; van zaaksystemen tot content management systemen, van specifiek gemeentelijke toepassing tot overheidsbreed gebruik.

Naar verwachting zullen in de komende jaren diverse overheidsinstanties eigen software onderbrengen bij de stichting, alsmede samenwerkingen ontstaan met reeds lopende hergebruik-initiatieven, stichtingen en communities. Aangesloten initiatieven/communities maken naar eigen behoefte gebruik van de geboden gemeenschappelijke voorzieningen.

In eerste instantie ligt de focus op het onderbrengen van applicaties en componenten, maar waar gewenst kan de stichting ook initiatieven op het gebied van data en standaarden onderdak en hulp bieden.

Het ‘launching’ project van de stichting is het Flamingo Geo Content Management Systeem; een online kaartviewer met content-beheersysteem. Ontwikkeld door en voor de overheid heeft deze eindgebruiker-applicatie de potentie om uit te groeien tot een overheidsbrede standaard. Daarbij geholpen door de inspanningen vanuit de stichting op het gebied van organisatorische en technische infrastructuur en community management.

Een nieuw project onder de hoede van de stichting is InSpider; een generiek geo-data warehouse. Hierin worden – voor gebruik door verschillende organisaties in diverse applicaties – geografische gegevens centraal verwerkt: ‘harvesten’, valideren. harmoniseren, opslaan en serveren. Begin 2014 start de stichting met de inrichting van een community, gericht op het delen en doorontwikkelen van deze applicatie.

In de komende periode wordt tevens gewerkt aan verdere uitbreiding van de stichting door samenwerking met nieuwe kansrijke initiatieven en overheidspartners.