Organisatie

De stichting richt zich op hergebruik binnen zoveel mogelijke overheidsgeledingen. Het bestuur ambieert daartoe een evenzo brede afspiegeling en reikwijdte.

Als eerste bestuursleden hebben zitting:

  • Drs Michelle Fransen, Directeur GBO provincies (Voorzitter)
  • Drs. Henk van de Kamp, Hoofd Informatievoorziening Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
  • Thieu Caris, Senior Specialist Provincie Zeeland

Het dagelijks management wordt gevoerd door Ir. Marc Vloemans, MBA, Directeur Stichting Hergebruik Overheid.

De betrokken hergebruik-initiatieven zijn bij voorkeur georganiseerd als (open source) communities als meest geëigende samenwerkingsvorm. Zij maken naar wens gebruik van de diensten van de stichting, maar zijn in principe autonoom.