Diensten

Herbruikbare oplossingen zijn er in vele soorten, vormen en niveaus van volwassenheid. Dat betekent veelal dat ondersteuning op maat nodig is om tegemoet te komen aan de specifieke wensen en eisen van de betrokkenen.

De stichting Hergebruik Overheid kan hierin verschillende rollen en taken op zich nemen, zoals:

  • Adviseur bij het opzetten van een hergebruik-traject (anders gezegd; het open source maken);
  • Makelaar tussen vraag en aanbod van herbruikbare ICT-middelen binnen de overheid;
  • Kwartiermaker van de gebruikers-community en hulp bij het community management;
  • Leverancier van de technische en administratieve infrastructuur voor communities/projecten;
  • Bewaker van kwaliteit, governance, borging en continu├»teit van oplossingen