Over Ons

Doelstelling van de stichting is het hergebruik van – in eigen beheer ontwikkelde en onderhouden – softwareapplicaties binnen de Nederlandse overheid te bevorderen en te borgen. Het initiatief staat open voor alle overheidsgeledingen en is daarmee uniek, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Het werkveld richt zich waar opportuun ook op hergebruik van (open) data en standaarden, maar de focus bij aanvang is software.

De stichting Hergebruik Overheid is een uniek initiatief in Nederland. Zij biedt een neutraal en schaalbaar platform voor publiek-private-samenwerking (PPS) tussen (semi-) overheden, commerciƫle dienstverleners en communities op het gebied van promotie, organisatie, uitvoering en borging van ICT-hergebruik binnen de Nederlandse overheid.

Door haar governance, geschoeid op de leest van succesvolle open source communities, wordt zorg gedragen voor een uitnodigende en transparante omgeving gericht op kennisdeling, onderlinge samenwerking, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

Als koepelorganisatie is de stichting in de unieke gelegenheid objectief informatie te verschaffen omtrent de voordelen, uitdagingen en geƫigende middelen om hergebruik toekomstvast vorm te geven. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden: aangesloten initiatieven profiteren direct van de voordelen van samenwerking.