Waarom?

Samenwerken

Deling van het gebruik en de (mede-) verantwoordelijkheid over de toekomst van gedeelde oplossingen door meerdere instanties vraagt een uitwerking op maat. Hergebruik blijkt het best te gedijen als de betreffende code onder een open licentie wordt vrijgegeven, om vrijelijke gebruik (doorontwikkeling, aanpassing, verbetering) door anderen mogelijk te maken. Deze open source ontwikkeling en codebeheer is daarbij gestoeld op het fenomeen van ‘communities’. Gemeenschappen waarin ontwikkelaars van vrijelijk beschikbare software op een zeer transparante wijze samenwerken.

Standaardiseren

Standaardisatie middels een de facto standaard oplossing bevordert de interoperabiliteit tussen systemen alsmede de onafhankelijkheid van softwareleveranciers. Mits de technologie vrijelijk beschikbaar (‘open’) komt voor andere gebruikers. (Her)gebruik van dergelijke open source software, met inzet van (de facto) open standaarden, garandeert conformiteit aan de wet- en regelgeving.

Kosten besparen

In een tijd van ‘meer met minder’ is deling van middelen een aangewezen middel om dit doel te bereiken. De business case is dan eenvoudig op te stellen. Stel dat 30% op doorontwikkeling, beheer en onderhoud moet worden bespaard door 10 instanties. Wanneer ze samen een oplossing delen, zijn ze elk 10% kwijt. Met nog eens 5% voor extra onderlinge afstemming, houden ze grofweg zelfs 55% over van hun oorspronkelijke budget (100-30-10-5).

Kwaliteit verbeteren

Hoe meer gebruikers betrokken zijn bij de ‘Roadmap’ van het hergebruik-initiatief hoe completer de functionaliteit van de oplossing, zonder overbodige franje. Gebruikers profiteren hier optimaal van de exertise van hun vakgenoten. In technische zin betekent vrije toegang en gebruik van de code dat sneller fouten kunnen worden opgespoord en opgelost. Hetgeen bij traditionele software licenties niet of nauwelijks mogelijk is.