Stapsgewijs

Hergebruik is niet “over de schutting gooien”van wat regels code, voor wie het maar wil hebben. Allereerst, de praktijk heeft bewezen dat een dergelijke actie eerder averechts werkt; het stoot geinteresserden af

Hergebruik is een proces wat zorg verdient en wat op een gestructureerde wijze dient tew orden aangepakt. Aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • wat is de volwassenheid van de betreffende applicatie? In hoeverre is er sprake van een afgerond en functionerende oplossing, is er al enige gebruikersbasis actief, etc.?
  • vanuit welke motivatie wordt hergebruik nagestreefd? Kostenbesparing, standaardisatie, continuïteit e.d. of misschien een combinatie van deze?
  • wat zijn technische, juridische en financiële consequenties? Is de applicatie-architectuur en -code schaalbaar en toekomstvast? Zijn er componenten die zich niet lenen voor een open licentievorm? Hoe wordt gedacht over financiering van een en ander?
  • is er al een kerngroep van eindgebruikers en ontwikkelaars voor een community? Hoe zou een zogenaamde ‘Roadmap’ voor verdere ontwikkeling en groei eruit kunnen zien?
  • wie profiteert van het hergebruik en wat levert dat op aan besparing? Hoeveel mag op grond daarvan geïnvesteerd worden in hergebruik? En door wie in welke mate?