Hergebruik

Hergebruik staat stevig op de internationale en nationale ICT-overheidsagenda’s. De Verenigde Staten kennen al vanaf 1996 de zogenaamde ‘Raines Rules’ voor IT-investeringen waarin is vastgelegd dat hergebruik de voorkeur verdient tenzij een alternatief niet beschikbaar is. Het ISA Programma van de Europese Commissie (‘Interoperability Solutions for European Public Adminsitrations’) is recentelijk opgezet om lidstaten te ondersteunen bij het delen en hergebruiken van softwareoplossingen en andere IT-middelen. Daarvan afgeleid heeft de Nederlandse CIO van het Rijk het hergebruik van ICT-middelen tot een van de speerpunten van het overheidsbeleid verklaard.

Hergebruik is echter meer dan een technisch vraagstuk. Implementatie op lokaal niveau dreigt in de praktijk te stranden op de grote hoeveelheid en verscheidenheid van betrokken overheidsorganisaties, marktpartijen en andere belanghebbenden. Uitwisseling van ervaringen en systemen wordt o.a. gehinderd door onbekendheid met elkaars softwareoplossingen en de beste wijze van deling ervan. De stichting Hergebruik Overheid voorziet in het organisatorische en juridische kader waarbinnen overheden elkaars applicaties kunnen gebruiken en gezamenlijk (laten) beheren.